ВІДСОТКОВА СТАВКА

сума, виражена у відсотках на рік, які позичальник сплачує кредиторові в обмін на використання грошей, узятих у позичку.

Глосарій термінів Фондового ринку 

ВАЛЮТНИЙ КУРС →← ВІДОМІСТЬ РЕЄСТРАТОРІВ

T: 0.098535254 M: 3 D: 3