ВАРІАЦІЙНА МАРЖА

грошова сума, яка має бути нарахована на кліринговий рахунок учасника біржової торгівлі терміновими контрактами або списана з цього рахунку за підсумками клірингу щодо кожного біржового дня (торговельної сесії).

Глосарій термінів Фондового ринку 

ВАРАНТ →← ВАЛЮТНИЙ КУРС

T: 0.091087582 M: 3 D: 3