ВАРІАЦІЙНА МАРЖА

грошова сума, яка має бути нарахована на кліринговий рахунок учасника біржової торгівлі терміновими контрактами або списана з цього рахунку за підсумками клірингу щодо кожного біржового дня (торговельної сесії).

Глосарій термінів Фондового ринку 

T: 0.064983976 M: 1 D: 1