search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т У Ф Ц Ч 
ВАРАНТ
1.сертифікат, який дає власнику право купити цінні папери акціонерного товариства за обумовленою ціною протягом певного часу. Пропонується разом з цінними паперами як стимул до покупки. 2. різновид опціону на купівлю, який випускається емітентом разом із власними привілейованими акціями чи облігаціями та надає його власникові право на придбання простих акцій даного емітента протягом певного періоду за певною ціною.


Глосарій термінів Фондового ринку 

skip_previousВАРІАЦІЙНА МАРЖАВАРАНТ АКЦІОНЕРНИЙskip_next

T: 0.016746591 M: 43 D: 0