ВЕКСЕЛЬ

цінний папір, якій засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку певну суму грошей власникові векселя (векселедержателю).

Глосарій термінів Фондового ринку 

ВЕКСЕЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ →← ВЕКСЕЛІ МУНІЦИПАЛЬНІ

T: 0.085933482 M: 3 D: 3