search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т У Ф Ц Ч 
ІНВЕСТОР
особа, яка під час купівлі цінних паперів передусім зацікавлена в одержанні регулярного доходу, безпеки первинних капіталовкладень і, якщо можливо, в прирості капіталу.


Глосарій термінів Фондового ринку 

skip_previousІНВЕСТИЦІЯІНВЕСТОРИskip_next

T: 0.027729103 M: 43 D: 0