ІНВЕСТОР

особа, яка під час купівлі цінних паперів передусім зацікавлена в одержанні регулярного доходу, безпеки первинних капіталовкладень і, якщо можливо, в прирості капіталу.

Глосарій термінів Фондового ринку 

T: 0.034439067 M: 1 D: 1