ВИПУСК ЦІННИХ ПАПЕРІВ

зареєстрована в установленому порядку сукупність цінних паперів одного емітента з одним державним реєстраційним номером, що можуть мати різні умови емісії, але надають однакові права.

Глосарій термінів Фондового ринку 

ВЛАСНИК АКЦІЙ →← ВИПУСК Ф’ЮЧЕРСІВ

T: 0.100285805 M: 3 D: 3