ВЛАСНИК АКЦІЙ

власник не менше однієї акції в акціонерному капіталі корпорації.

Глосарій термінів Фондового ринку 

ГАРАНТ →← ВИПУСК ЦІННИХ ПАПЕРІВ

T: 0.098483947 M: 3 D: 3