search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т У Ф Ц Ч 
ІНВЕСТОРИ
фізичні та юридичні особи, в тому числі інституціональні інвестори (інвестиційні фонди, довірчі товариства, пенсійні фонди, страхові компанії тощо), які мають вільні кошти і бажають вкласти їх у цінні папери для одержання від вкладених коштів доходу (відсотків) чи з метою збільшення ринкової вартості цінних паперів.


Глосарій термінів Фондового ринку 

skip_previousІНВЕСТОРІНВЕСТОРИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІskip_next

T: 0.012780988 M: 15 D: 0