ГРОШОВИЙ РИНОК

1. сфера фінансового ринку, пов’язана з обігом короткострокових фінансових інструментів. Основними цінними паперами грошового ринку є казначейські векселі, комерційні папери, банківські акцепти і депозитні сертифікати, які перебувають у вільному обігу. 2. сукупність грошових інструментів, що спрямовують потоки грошових коштів від власників (продавців) до позичальників (покупців). Об’єктом купівлі-продажу на грошовому ринку слугують короткострокові боргові зобов’язання.

Глосарій термінів Фондового ринку 

ГРУПА «30» →← ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА

T: 0.073134095 M: 3 D: 3