ДІЯЛЬНІСТЬ З ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

збір, фіксація, опрацювання, зберігання та надання даних, що становлять систему реєстру власників іменних цінних паперів, щодо іменних цінних паперів, їх емітентів та власників.

Глосарій термінів Фондового ринку 

ДІЯЛЬНІСТЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ →← ГРУПА «30»

T: 0.078799158 M: 3 D: 3