ДІЯЛЬНІСТЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

надання послуг, що безпосередньо сприяють укладенню цивільно-правових угод з цінними паперами на біржовому та організаційно-оформленому позабіржовому ринку цінних паперів.

Глосарій термінів Фондового ринку 

ДІЯЛЬНІСТЬ З УПРАВЛІННЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ →← ДІЯЛЬНІСТЬ З ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

T: 0.112484686 M: 3 D: 3