ДІЯЛЬНІСТЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

надання послуг, що безпосередньо сприяють укладенню цивільно-правових угод з цінними паперами на біржовому та організаційно-оформленому позабіржовому ринку цінних паперів.

Глосарій термінів Фондового ринку 

T: 0.024574092 M: 1 D: 1