ДЕПОЗИТ БАНКІВСЬКИЙ

грошові кошти фізичних і юридичних осіб або цінні папери, передані на зберігання до банку за відповідну плату.

Глосарій термінів Фондового ринку 

T: 0.030031495 M: 1 D: 1