ДЕПОЗИТ БАНКІВСЬКИЙ

грошові кошти фізичних і юридичних осіб або цінні папери, передані на зберігання до банку за відповідну плату.

Глосарій термінів Фондового ринку 

ДЕПОЗИТАРІЙ →← ДІЯЛЬНІСТЬ З УПРАВЛІННЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

T: 0.100081348 M: 3 D: 3