search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т У Ф Ц Ч 
ДЕПОЗИТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ
надання послуг щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках (включаючи кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів) та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.


Глосарій термінів Фондового ринку 

skip_previousДЕПОЗИТАРІЙДЕПОЗИТАРНИЙ ДОГОВІРskip_next

T: 0.025830004 M: 23 D: 0