search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т У Ф Ц Ч 
ДЕРИВАТИВ
стандартний документ, що засвідчує право та (або) зобов’язання придбати чи продати цінні папери, кошти (валютні цінності), матеріальні або нематеріальні активи (товари) на визначених ними умовах у майбутньому.


Глосарій термінів Фондового ринку 

skip_previousДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВДЕРИВАТИВИskip_next

T: 0.015057024 M: 39 D: 0