ДЕРИВАТИВИ

= похідні цінні папери

Глосарій термінів Фондового ринку 

T: 0.035268202 M: 1 D: 1