ДИВІДЕНД СПЕЦІАЛЬНИЙ

додатковий дивіденд, який може бути у вигляді грошових коштів або акцій, які сплачуються додатково до звичайних дивідендів компанії.

Глосарій термінів Фондового ринку 

T: 0.04033512 M: 1 D: 1