ДИВІДЕНД СПЕЦІАЛЬНИЙ

додатковий дивіденд, який може бути у вигляді грошових коштів або акцій, які сплачуються додатково до звичайних дивідендів компанії.

Глосарій термінів Фондового ринку 

ДИВІДЕНД У ВИГЛЯДІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ →← ДИВІДЕНД ВІДСТРОЧЕНИЙ

T: 0.079222888 M: 3 D: 3