ДИВІДЕНД У ВИГЛЯДІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

частка чистих доходів корпорації, яка виплачується акціонерам корпорації у вигляді цінних паперів.

Глосарій термінів Фондового ринку 

ДИВІДЕНДИ →← ДИВІДЕНД СПЕЦІАЛЬНИЙ

T: 0.072851192 M: 3 D: 3