ДИВІДЕНДИ

платіж, який провадиться юридичною особою на користь власників (довірених осіб власника) корпоративних прав, емітованих цією юридичною особою, у зв’язку з розподілом частини її прибутку.

Глосарій термінів Фондового ринку 

ДИЛЕР →← ДИВІДЕНД У ВИГЛЯДІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

T: 0.104194794 M: 3 D: 3