ДОГОВІР ПРО КЛІРИНГ ТА РОЗРАХУНКИ ЗА УГОДАМИ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ

договір між фондовою біржею або учасниками організаційно оформленого позабіржового ринку та обраним ними депозитарієм про здійснення клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів.

Глосарій термінів Фондового ринку 

ДОГОВІР ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕМІСІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ →← ДОГОВІР ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

T: 0.084365127 M: 3 D: 3