ДОГОВІР ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕМІСІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

договір між емітентом та обраним ним депозитарієм про обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

Глосарій термінів Фондового ринку 

ДОКУМЕНТАРНА ФОРМА ЦІННОГО ПАПЕРА →← ДОГОВІР ПРО КЛІРИНГ ТА РОЗРАХУНКИ ЗА УГОДАМИ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ

T: 0.08624695 M: 3 D: 3