ДОКУМЕНТАРНА ФОРМА ЦІННОГО ПАПЕРА

сертифікат цінних паперів, що містить реквізити відповідного виду цінних паперів певної емісії, дані про кількість цінних паперів та засвідчує сукупність прав, наданих цими цінними паперами.

Глосарій термінів Фондового ринку 

ДОХІД НА АКЦІЇ →← ДОГОВІР ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕМІСІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

T: 0.085951232 M: 3 D: 3