Глосарій термінів Фондового ринку

ІМЕННИЙ ЦІННИЙ ПАПІР

цінний папір, власник якого має бути відомим емітенту, що веде чи доручає своєму уповноваженому вести іменний реєстр з відомостями про всіх власників цінних паперів.
Ещё