Глосарій термінів Фондового ринку

ЕЛЕКТРОННА ТОРГОВЕЛЬНОІНФОРМАЦІЙНА МЕРЕЖА

сукупність програмно-технічних засобів, що використовуються фондовою біржею чи організаційно оформленим позабіржовим ринком для забезпечення укладення угод щодо цінних паперів.
Ещё