Глосарій термінів Фондового ринку

ЕМІТЕНТ

акціонерне товариство, держава або орган виконавчої влади, які здійснюють емісію цінних паперів і несуть відповідальність перед їхніми власниками.
Ещё