Глосарій термінів Фондового ринку

ЕМІТЕНТ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

юридична особа, яка від свого імені випускає цінні папери і зобов’язується виконувати обов’язки, що випливають з умов їх випуску.
Ещё