Глосарій термінів Фондового ринку

ІНСТИТУТ ФІНАНСОВИЙ

інститут, який використовує свої кошти головним чином на покупку фінансових активів (депозитних сертифікатів, боргових зобов’язань і облігацій) на відміну від придбання реального матеріального майна. Фінансові інститути класифікуються за характером емітованих ними основних інструментів.
Ещё