Глосарій термінів Фондового ринку

КЛІЄНТ БІРЖІ

особа, яка не є членом біржі і яка не зареєстрована на ній як брокер (дилер), але опосередковано виступає стороною (контрагентом) біржової угоди, або особа, що користується торговельними послугами біржі.
Ещё