Глосарій термінів Фондового ринку

КОЕФІЦІЄНТ ЛІКВІДНОСТІ АБСОЛЮТНОЇ

відношення грошових коштів до ІІІ розділу пасиву балансу.
Ещё