Глосарій термінів Фондового ринку

КОЕФІЦІЄНТ ЛІКВІДНОСТІ ЗАГАЛЬНИЙ

відношення ІІ і ІІІ розділу активу балансу до ІІІ розділу пасиву балансу.
Ещё