Глосарій термінів Фондового ринку

КОЕФІЦІЄНТ ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

відношення І розділу пасиву балансу до активу балансу.
Ещё