Глосарій термінів Фондового ринку

АВУАРИ

різні активи, гроші, чеки, векселі, акредитиви, за рахунок яких можуть бути проведені платежі, погашені зобов’язання.
Ещё