Глосарій термінів Фондового ринку

МУНІЦИПАЛЬНІ ЦІННІ ПАПЕРИ

цінні папери, які випускаються органами місцевого самоврядування зарубіжних країн з метою залучення коштів для реалізації власних інвестиційних програм та інших заходів.
Ещё