Глосарій термінів Фондового ринку

НИЖНІЙ РІВЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ

це зберігачі, які ведуть рахунки власників цінних паперів, та реєстратори власників іменних цінних паперів.
Ещё