Глосарій термінів Фондового ринку

НОМІНАЛЬНИЙ УТРИМУВАЧ

депозитарій або зберігач цінних паперів, зареєстрований у реєстрі власників іменних цінних паперів як юридична особа, якій ці цінні папери передано за дорученням та в інтересах власників цінних паперів для здійснення операцій у національній депозитарній системі.
Ещё