Глосарій термінів Фондового ринку

АКЦІЇ ЗВИЧАЙНІ

цінні папери, які надають право власності на частку в активах і прибутках компанії, а також мають право голосу.
Ещё