Глосарій термінів Фондового ринку

НОТА КАЗНАЧЕЙСЬКА

зобов’язання уряду, які випускаються Міністерством фінансів як засіб залучення грошей з метою покриття дефіциту державного бюджету.
Ещё