Глосарій термінів Фондового ринку

ОРГАНІЗАТОР ТОРГІВЛІ

юридична особа, виключним видом діяльності якої є надання послуг, що безпосередньо сприяють укладенню цивільно-правових угод щодо товарно-матеріальних та (або) фінансових ресурсів.
Ещё