Глосарій термінів Фондового ринку

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО

це товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном.
Ещё