Глосарій термінів Фондового ринку

ІНВЕСТИЦІЇ

довгострокові вкладення капіталу в підприємства різних галузей народного господарства.
Ещё