Глосарій термінів Фондового ринку

ПОРТФЕЛЬ РИНКОВИЙ

включає всі ризиковані активи пропорційно їх ринковій вартості.
Ещё