Глосарій термінів Фондового ринку

ПОРТФЕЛЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

сукупність цінних паперів, до якої входять цінні папери різних видів або цінні папери одного виду, але різних емітентів, або цінні папери одного й того самого емітента, але з різними умовами щодо терміну погашення тощо.
Ещё