Глосарій термінів Фондового ринку

ПРАВОВА УПОРЯДКОВАНІСТЬ

створення розвинутої правової інфраструктури забезпечення діяльності фондового ринку, яка чітко регламентує правила поведінки і взаємовідносин його суб’єктів.
Ещё