Глосарій термінів Фондового ринку

РИНОК

система товарно-грошових відносин у сфері обміну, що сприяє реалізації товарів і послуг, основні складові механізму якого — це попит, пропозиція, ціна.
Ещё