Глосарій термінів Фондового ринку

РИНОК ГРОШЕЙ

сектор грошового ринку, де об’єктом операцій виступають короткострокові фінансові інструменти (до 1 року).
Ещё