Глосарій термінів Фондового ринку

РИНОК КАПІТАЛУ

сектор грошового ринку, на якому купуються, продаються середньострокові та довгострокові кошти (більше 1 року).
Ещё