Глосарій термінів Фондового ринку

РИНОК ПЕРВИННИЙ

ринок перших і повторних емісій цінних паперів, на якому здійснюється їх первинне розміщення серед інвесторів.
Ещё