Глосарій термінів Фондового ринку

СЕРІЯ ОПЦІОНІВ

сукупність опціонів одного випуску з однаковою ціною виконання.
Ещё