Глосарій термінів Фондового ринку

ЦІННІ ПАПЕРИ

1. грошові і товарні документи, володіння якими дає можливість здійснити виражені в них майнові права. 2. грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотків, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.
Ещё