Глосарій термінів Фондового ринку

БІРЖОВА РАДА

орган управління біржею, який обирається загальними зборами біржі на певний строк і здійснює свої функції в межах компетенції, визначеної статутом біржі.
Ещё