Глосарій термінів Фондового ринку

БІРЖОВЕ ЗАМОВЛЕННЯ

визначений правилами біржі письмовий (на спеціальному бланку) або усний спосіб оголошення брокером/дилером відкритої пропозиції на купівлю чи продаж цінних паперів, який є достатньою підставою для котирування та (або) прийняття біржової угоди до виконання.
Ещё